Boeken


BK Bezielde jaren

BK Bezielde jarenDit boek biedt twaalf uitgewerkte thema’s voor zingevingsactiviteiten met ouderen, hun familie, vrienden en vrijwilligers. Daarnaast bevat het een praktische werkhandleiding en een handreiking om ervoor te zorgen dat deze activiteiten een vaste plaats in de organisatie krijgen. Bestelnummer: 505914


BK Ik weet nog goed....

BK Ik weet nog goed....Geuren (een versgebakken appeltaart, doorgekookte spruitjes) en geluiden (de bakelieten telefoon, het malen van koffie) nemen daarbij een belangrijke plaats in, omdat zij mensen snel meenemen naar vroeger, waarbij beeldmateriaal (de strenge winter van 1963, zomerse waterpret) de sfeer van de verhalen nog eens ondersteunt.

Naast verhalen, activiteiten en sfeerpagina's, is in het boek een praktisch deel opgenomen, ‘Aan de slag’, dat bestaat uit talrijke aanwijzingen en suggesties om in welke vorm van dagbesteding dan ook met een groep mensen te kunnen werken. Denk daarbij aan werkvormen als reminisceren, geuren en geluiden gebruiken, met elkaar liedjes zingen, gedichten lezen, muziek beluisteren en met elkaar activiteiten ondernemen. ’Aan de slag’ is niet alleen bestemd voor activiteitenbegeleiders, verzorgenden en vrijwilligers, ook voor mensen in de privésfeer zijn er veel tips uit te halen. Het past helemaal in de lijn van de weg die wij als samenleving in willen slaan: de weg naar een dementievriendelijke samenleving. Bestelnummer: 505176


BK Het Vlaamse platteland in de fifties

BK Het Vlaamse platteland in de fiftiesIn de late jaren 1940 en 1950 trok Jos Halsberghe (1912-2005) met zijn fototoestel door Vlaanderen. Van de Westhoek tot Limburg maakte hij foto’s van het leven op het platteland. Die beelden en bijbehorende verhalen verschenen bijna wekelijks in Zondagsvriend.... (klik op afbeelding om verder te lezen). Bestelnummer: 505172


BK Oma weet het beter

BK Oma weet het beterHet is onvoorstelbaar hoeveel praktische en goedkope oplossingen men vroeger voor alledaagse problemen zo maar uit de mouw wist te schudden. ‘Oma weet het beter’ omvat alle onderdelen van de huishoudpraktijk, waar elke huisvrouw/-man regelmatig mee te maken heeft, geeft natuurlijke recepten voor huismiddeltjes en allerlei – traditioneel bewezen – nuttige handigheidjes, adviezen en tips. Bestelnummer: 505168


100 jaar motorrijden in België

100 jaar motorrijden in België100 jaar motorrijden in België. België stond aan de bakermat van de motorsport. Hier werden ontelbaar vele wedstrijden gereden en zagen grote kampioenen het licht. 100 jaar motorrijden in België schetst de evolutie van het motorgebeuren in België in zijn meest diverse aspecten. Dit boek is gelardeerd met unieke foto's! Voor de oudere generattie motorrijders is het een 'o-ja' ervaring. Bestelnummer: 505166